Har man blivit diagnostiserad med Cystisk fibros finns det ingen medicin som botar sjukdomen. Däremot finns det flera sätt att minska symtomen och öka livsglädjen.

Cystisk Fibros - Diagnos & Behandling

Diagnostiseringen börjar med ett läkarsamtal. Läkaren lyssnar på vad patienten eller föräldrarna berättar. Om redogörelsen av symtomen stämmer överens med bilden av cystisk fibros blir det aktuellt med vidare utredning. Ifall läkaren anser att risk för cystisk fibros föreligger blir nästa steg att göra ett svettest. En onormal svettning framkallas med hjälp av ett svettdrivande medel. Är patienten vuxen förs medlet förs in under huden på armens insida. Är det fråga om ett barn görs testet på rygg eller lår. Det är ingen smärtsam undersökning men kan ge upphov till ett visst obehag. Därefter samlas svetten upp och sänds på analys. Det som undersöks är och svetten innehåller förhöjda saltvärden. För att diagnos ska kunna ställas krävs två test med ett kort mellanrum. Vissa personer med cystisk fibros har normal salthalt i sin svett. Om så är fallet kan även ett blodprov användas. Det som då eftersöks är den genetiska förändringen som orsakar tillståndet.


cystisk fibros behandling

Cystisk fibros - Behandling

Förr i tiden brukade de flesta med cystisk fibros leva till vuxen ålder. Många dog redan som barn och den förväntade livslängden var kort. Numera har förbättrad behandling och vård inte bara höjt livskvalitén utan även livslängden. En person med cystisk fibros kan tyvärr inte botas. Då sjukdomen befinner sig på genetisk nivå går det endast att lindra symtomen. Däremot går sjukdomsförloppet att fördröjas och dess konsekvenser mildras. Förhoppningsvis kommer det att finnas mer effektiva behandlingar i framtiden. Ett barn som föds idag med cystisk fibros kan säkert se framemot bättre metoder när tekniken utvecklas.

Behandlingen är komplicerad och täcker ett spektra av olika områden. Den innefattar allt från medicinering till god näring och andningsgymnastik. Nedan följer en sammanfattning av den behandling som nu finns tillgänglig.

Träning och motion
Fysisk träning i största allmänhet är viktigt. God kondition, muskelstyrka, lungfunktion och rörlighet är bra för att bekämpa sjukdomen. En patient med god fysik får lättare att hosta upp slemmet och kan bättre hantera sjukdomen. Det är viktigt att träningen anpassas efter patientens intressen och förutsättningar. Inte minst så måste träningen upplevas som lustfylld. Det får inte bli ett konstant motstånd att motionera.

Andningsgymnastik
Denna behandling är tänkt att befria lungor och strupe från slem. Behandlingen kan göras en eller flera gånger om dagen och tar olika lång tid. Om patienten hostar upp slemmet minskar skadeverkningen på lungorna.

Medicinering
En patient med cystisk fibros är mycket infektionskänslig. Därför är behovet av antibiotika konstant. Vaccinering mot sjukdomar som kan tänkas ge upphov till lungsjukdom är ett måste. Detta innefattar även vanliga sjukdomar som influensa.

Transplantation
Då lungorna drabbas hårt av sjukdomen finns risk att de blir helt förstörda. Den enda utvägen då är en transplantation. Förutom lungorna kan det också bli aktuellt att byta ut levern.

Kosttillskott
Då bukspottskörteln ej fungerar normalt är det viktigt att tillsätta bukspottskörtelenzym. Doseringen anpassas efter individen men måste ges vid varje måltid. Trots tillsättande av enzymer kan patienten ha svårt att få i sig fettlösliga vitaminer. Därför är det viktigt att även äta extra vitamin A och E. Överlag måste kosten vara energirik och helst ligga över de vanliga rekommendationerna.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.