Ett vanligt och tidigt symtom vid Cystisk fibros är slemhosta, då den drabbade kan hosta upp stora mängder segt slem. Detta kan oturligt nog förväxlas med andra sjukdomar.

Cystisk Fibros - Symtom

Cystisk fibros – tidiga symtom
Symtomen som förknippas med Cystisk fibros kan först visa sig i varierande form. Vanligtvis är det, till en början frågan om, små avvikelser som lätt går att förväxla med någon annan sjukdom. Ett vanligt symtom är nattlig slemhosta. Den drabbade kan hosta upp stora mängder med segt slem vilket lätt förväxlas med förkylning. Infektioner i luftvägarna är också vanliga men även det går att förväxla med andra tillstånd. Då patienten har svårt att ta upp näring finns det risk för viktminskning. Om den drabbade är ett litet barn, vilket ofta är fallet, kan den förväntade viktökningen utebli. Detta brukar upptäckas ganska fort då regelbundna kontroller av barnets vikt görs.


cystisk fibros symtom

Problemen med att ta upp näring kan resultera i allvarlig vitaminbrist och de symtom som förknoppas med det. Avföringen har riklig mängd och luktar mycket illa. Svetten hos den drabbade är mycket salt vilket kan upptäckas vid närkontakt. Många av symtomen är svårtolkade. T.ex. problem med avföring är mycket vanligt hos små barn. Vanligtvis ses det som tecken på någon allergi eller t.ex. en tarminfektion. Hostan kan förklaras på liknande sätt då det är lätt att förväxla med astma eller kikhosta. Det krävs en helhetsbedömning av sjukdomsbilden för att misstänka cystisk fibros. Därför kan det dröja ett tag innan slutgiltig diagnostisering sker.


Cystisk fibros – sjukdomsförlopp och risker

Luftvägarna proppas igen av det sega slemmet vilket gör att luftflödet inte fungerar normalt. Patienten råkar ut för infektioner och får hosta, sega uppstötningar, andnöd mm. På sikt kan lungvävnaden skadas permanent vilket försämrar lungornas kapacitet. Om gångarna i bukspottskörteln täpps till av slemmet kommer inga enzymer ut i tarmen. Enzymerna behövs för matsmältning och näringsupptag. Kroppen kommer inte att få tillgång till de näringsämnen som behövs för att den ska kunna fungera normalt. Både lever och bukspottskörteln riskerar att


Skadas permanent av det sega slemmet

Det finns många följdsjukdomar som förknippas med cystisk fibros. Bukspottskörteln är det organ som producerar kroppens insulin. Upphör den att fungera normalt kan patienten utveckla diabetes. Många drabbas av benskörhet p.g.a. lunginfektionerna och försämrad förmåga att ta upp vitaminer. Både män och kvinnor med cystisk fibros kan ha svårt att få barn. Hos män riskerar slemmet att täppa till sädesledarna. Kvinnor kan får problem med livomodern vilket försvårar graviditet. Det finns också personer som blir helt fertila p.g.a. cystisk fibros.

För bara några årtionden sedan var den förväntade livslängden på ett barn med cystisk fibros bara några månader. Idag lever de flesta tills de når medeåldern. Den förväntade livslängden beror enbart på vårdens kvalité. Vården utvecklas hela tiden så det finns all anledning och tro att ett barn som föds idag kommer att klara sig bra. Tyvärr ser inte situationen ut på samma sätt i andra delar av världen. Det är långt ifrån alla länder som har den kapacitet som krävs för denna avancerade vård. Hur många som får cystisk fibros i u-länder och hur deras vård ser ur är det svårt att få en bild av.


Cystisk fibros - akuta symtom

En person som lever med cystisk fibros får vänja sig vid risken att behöva åka akut till sjukhuset. Patienten kan får svåra andningsbesvär eller smärta i bröstkorgen (luft i lungsäcken). Hen kan också råka ut för blodiga upphostningar eller akut tarmstopp. Alla som har ansvar för ett barn med cystisk fibros måste vara medvetna om vilka akuttillstånd som kan uppstå. Det är inte säkert att det lilla barnet kan förstå och tolka vad som händer.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.